Työkykyvalmennus vie kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

Voimavaratilan työkykyvalmennuksissa hyödynnämme hevosen luomaa sensitiivistä vuorovaikutusympäristöä ja läsnäoloa ihmisen kanssa työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Hetyky – Hevosavusteinen työkykyvalmennus sekä esimies- ja johtamisvalmennus molemmat ovat työkyvyn ja johtamisen tarkastelun prosesseja, joissa rakennetaan suhdetta itseemme, toisiimme, hevosiin sekä ympäröivään tilaan.

Hevosavusteisen valmennuksen hyötyjä ovat muun muassa:

Hevonen toimii peilinä ja palautteenantajana, joka voi auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia, kehittämiskohteita, tunteita ja tarpeita.

  • Hevonen edistää läsnäoloa, rentoutumista ja palautumista, mikä voi vähentää stressiä ja lisätä jaksamista sekä hyvinvointia.
  • Hevonen haastaa ja tukee oppimista, luovuutta ja ongelmanratkaisua, mikä voi kehittää työssä tarvittavia taitoja ja osaamista.
  • Hevonen mahdollistaa aidon ja arvostavan vuorovaikutuksen, mikä voi parantaa yhteistyötä, ilmapiiriä ja työyhteisön toimivuutta.


Voimavaratilalla on työyhteisön hyvinvoinnin rakentamiselle erinomaiset puitteet luonnon ja eläinten ympäröimässä tilakokonaisuudessa, jossa taide- ja kulttuuri ovat myös läsnä. Toimintaa ohjaamassa meillä on työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut vuorovaikutus- ja hyvinvointialan ammattilaistiimi. 

Voimavaratilalla on työyhteisön hyvinvoinnin rakentamiselle erinomaiset puitteet luonnon ja eläinten ympäröimässä tilakokonaisuudessa, jossa taide- ja kulttuuri ovat myös läsnä. Toimintaa ohjaamassa meillä on työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut vuorovaikutus- ja hyvinvointialan ammattilaistiimi.

Voimavaratilan valmennuksissa mukana olevat hevoset

Valmennuksiimme osallistuvat hevoset ovat tasapainoisia, hyvinvoivia ja ihmisten kanssa pitkään töitä tehneitä konkareita. Näin ollen ne ovat luotettavia ja johdonmukaisia, ja reagoivat ihmiseen hyvin luonnollisesti ja luottaen.

Lisäksi aina ennen hevosten kohtaamista, käydään osallistujien kanssa turvallisuusasiat läpi, ja koko toiminnan ajan mukana on hevosten kanssa toimiessa hevos- ja ohjausalan ammattilainen läsnä.

Tutustu hevostemme elämään

Toiskan Terapeuttinen Talli on kymmenen hevosen, kahden aasin sekä muiden kotieläinten asuttama, monipuoliseen toimintaan soveltuva tallikokonaisuus. Se on myös Suomen ensimmäinen sote-talli. Sote-talli tarkoittaa tallia, joka on täysin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen erikoistunut kuntoutusyksikkö.

Talli koostuu tallirakennuksesta hoito- ja varustetiloineen, kookkaasta ratsastuskentästä, pyörömaneesista sekä paratiisitarhaksi kutsumastamme, hevosten luonnollista liikkumista ja elämistä edistävästä laitumesta.

Terapeuttinen Talli ympäristöineen on rakennettu ensisijaisesti hevosten kodiksi niiden hyvinvoinnin ehdoilla, mutta tämän lisäksi talli soveltuu laajaan käyttöön niin Voimavaratilan valmennuksissa kuin muissakin Toiskan sote-palveluissa. Terapeuttisella Tallilla toteutetaan kuntouttavaa hevostoimintaa, jonka lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus.