Hyvinvoiva työyhteisö – Unohtumaton tyhy-päivä Voimavaratilalla

Tervetuloa syventymään juuri teidän näköiseenne työhyvinvointiin Voimavaratilan ainutlaatuisessa ympäristössä, luonnon ja eläinten äärellä. Tarjoamme ainutlaatuisen tilaisuuden kohdata toisenne uudella tavalla juuri teidän yrityksellenne suunnitellulla työhyvinvointipäivällä.

Hyvinvoiva työyhteisö luo vahvan perustan, jolle yrityksen menestystarinaa on hyvä ja turvallista rakentaa. Se ei ole pelkkä lopputulos vaan jatkuva prosessi, jota rakennetaan yhdessä. Työhyvinvoinnin merkitys organisaation menestykselle on nyt tiedossa enemmän kuin koskaan, ja sen rakentaminen vaatii oikeanlaista arvostavaa johtamista ja jokaisen yksilön motivaatiota osallistua yhteiseen kehittämiseen. Hyvinvoinnin eteen voidaan tehdä paljon niin yhdessä tiiminä kuin jokainen yksin: jokainen tiimi voi olla hyvinvoiva tiimi.

Meillä Voimavaratilalla tärkein yksittäinen tukiranka on sitä luova ja rakentava työyhteisö. Työyhteisön hyvinvointi onkin ymmärretty Toiskan historiassa jo varhain. Haastavissa tilanteissa on tärkeää, että työyhteisön jokainen jäsen toimii vilpittömästi parhaansa mukaan ja toinen toisiinsa luottaen sekä toinen toiseensa nojaten. Kun työyhteisö voi hyvin, voidaan myös työn tulokselta odottaa paljon.

Voimavaratilalla työyhteisön hyvinvoinnin merkitykseen on herätty jo hyvin varhain Toiskan yli 30-vuotisessa historiassa. Sitä onkin määrätietoisesti rakennettu itseään ruokkivaksi toimintakulttuuriksi, “hyvinvoivaksi tilaksi”. Se mahdollistaa lastensuojelu- ja kuntoutustyön tiimimme saumattoman yhteistyön laadukkaan asiakastyön hyväksi.

Voimavaratilalla on työyhteisön hyvinvoinnin rakentamiselle erinomaiset puitteet luonnon ja eläinten ympäröimässä tilakokonaisuudessa, jossa taide- ja kulttuuri ovat myös läsnä. Meille voit tulla viettämään työhyvinvointipäivää tiiminne kanssa ja tämän lisäksi teemme työnohjausta, työyhteisövalmennuksia sekä esimies- ja johtamisvalmennuksia. Toimintaa ohjaamassa meillä on työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut vuorovaikutus- ja hyvinvointialan ammattilaistiimi.

Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen. Siksi räätälöimme tyhy-päivän ohjelman juuri teidän tarpeidenne mukaisesti. Valitsemme päivän teeman yhdessä kanssanne ja voimme keskittyä päivän aikana työyhteisön rakentamisen kulmakiviin, kuten stressinhallintaan, vuorovaikutustaitoihin tai tiimityöskentelyn tukemiseen. Kaikkiin tyhy-päiviimme sisältyy nauttiminen tilaympäristöstämme luonnon ja eläinten äärellä. Yhdessä voimme luoda pohjaa kestäville muutoksille, jotka heijastuvat positiivisesti organisaationne kulttuuriin ja hyvinvointiin.

Toimintaa ohjaamassa meillä on työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut vuorovaikutus- ja hyvinvointialan ammattilaistiimi. Lue lisää meistä.

Valittavananne on kaksi erityyppistä päivää tiiminne tarpeen mukaan: rauhallinen tyhy-päivä kiirettömyydestä nauttien tai aktiivinen tyhy-päivä elämysten äärellä. Kummankin päivän kesto voi vaihdella kolmesta kuuteen tuntiin ja siihen sisältyy kahvitukset ja/tai ruokailu yhteisen pöydän äärellä.

Rauhallinen tyhy-päivä – viritä aistisi kiireettömyydestä nauttien

Rauhallinen työyhteisön hyvinvointipäivä tarjoaa kiireettömän yhteisen hetken, jossa jokaisella on mahdollisuus hengittää ja pysähtyä hetkeksi omien ajatusten ja yhteisten teemojen ympärille. Voimavaratilan ympäristö tarjoaa aivan erityisen, monet pysäyttävän tilakokonaisuuden, joka herättelee aisteja ja rentouttaa. Päivässä tärkeää on kiireettömyys ja täydellinen vapaus joko liittyä yhteiseen tekemiseen tai vain olla itsensä kanssa.

Päivä räätälöidään tarkemmin kunkin ryhmän tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi, ja se voi sisältää mm. seuraavia elämyksiä:

 • Tarina Toiskan tavasta rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä
 • Tutustumiskierros tilalla ja sen erilaisissa tiloissa
 • Teoreettinen osuus hyvinvoivasta työyhteisöstä: itsensä johtamisesta, tiimin moninaisesta dynamiikasta ja sen kohtaamisesta, vuorovaikutuksen rakentamisesta, työhyvinvoinnin tekijöistä, rentoutumisen ja unen merkityksestä
 • Paratiisitarhaan ja hevosten lajityypilliseen elämään tutustuminen
 • Rauhallinen kävely pihapiirissä, sekä termosjuomat ja makkaranpaistoa laavulla
 • Mindfulness ja/tai rentoutuminen
 • Taidehetki villasukissa Villa Salmelassa
 • Kaffit ja mikäli valitsitte ruokailun, maittava ateria yhteisessä pöydässä

Aktiivinen tyhy-päivä – virkisty elämysten äärellä

Aktiivinen elämyspäivä on omiaan työyhteisölle, joka hakee virkistäviä luonnonläheisiä elämyksiä. Hevoset ja niiden läsnäolonsa on päivässä oleellinen osa ja toiminta voidaan rakentaa joko kokonaan tai osin niiden ympärille. Päivässä työyhteisö pääsee lempeästi haastamaan itseään yhdessä koko porukalla.

Päivä rakennetaan kunkin ryhmän tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi, ja se voi sisältää mm. seuraavia elämyksiä:

 • Tarina Toiskan tavasta rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä
 • Tutustumiskierros tilalla ja sen erilaisissa tiloissa
 • Teoreettinen osuus hyvinvoivasta työyhteisöstä: itsensä johtamisesta, tiimin moninaisesta dynamiikasta ja sen kohtaamisesta, työhyvinvoinnin tekijöistä, tiimin yhteisten tavoitteiden merkityksestä
 • Paratiisitarhaan ja hevosten lajityypilliseen elämään tutustuminen
 • Aktiivista toimintaa hevosten kanssa, teemana vuorovaikutus, tunnetaidot ja johtaminen
 • Kaffit ja mikäli valitsitte ruokailun, maittava ateria yhteisessä pöydässä


Lue täältä lisää siitä miksi käytämme hevosia työhteisö- ja johtamisvalmennuksissamme.