Johtamis- ja esimiesvalmennus – Rakenna tulokselle tila

“Kun puhumme tuloksesta, puhumme kokonaisvaltaisesti onnistuneesta suorituksesta, johon sekä yksilö että yhteisö ovat tyytyväisiä.”

Elämme juuri tällä hetkellä liike-elämässä voimakasta johtamiskulttuurin muutosta, jossa tiimien johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan aivan uudenlaisia ominaisuuksia ja taitojen yhdistelmiä työssään. Yhä enemmän kuulee puhuttavan empaattisesta, myötätuntoisesta ja valmentavasta johtamisesta. Työ itsessään muuttuu moninaisemmaksi ja erityistä asiantuntijuutta korostavaksi, mikä jälleen vaatii henkilöstöltä jatkuvaa muutosta, uudelleen muotoutumista ja itsensä kehittämistä. Jokaisen tulee itse yhä enemmän suunnitella ja johtaa omaa työtään sekä myös ammatillista kehittymistään, mikä taas tuo johtajan aivan uudenlaisten haasteiden eteen.

Miten itseohjautuvuutta ja tiedonjanoa voidaan johtaa? Entä miten dynaaminen tiimi saadaan luomaan itse tavoitteensa ja kantamaan yhdessä vastuuta tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemisestä? Miten luoda avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa tuoda työn ja työyhteisön kannalta tärkeät ja haastavatkin asiat esiin?

Näin johtamis- ja esimiesvalmennus toteutetaan

Johtamis- ja esimiesvalmennus toteutetaan valmennettavan tilanteesta riippuen yhdessä tai useammassa valmennuspäivässä prosessin omaisesti. Valmennuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti Voimavaratilan sekä Toiskan Terapeuttisen Tallin ympäristössä.

Valmennuksen aikana valmennettava pääsee tutkimaan omia johtamisen taitojaan ja tapojaan yhdessä hevosen kanssa. Hänellä on mahdollisuus työstää erilaisia johtamisen taitojaan, itsetuntemustaan, tunne- ja tietoisuustaitojaan sekä kommunikointitaitojaan. Tavoitteena on, että valmennettava tulee tietoiseksi omista asenteistaan, toiminta- ja ajattelutavoistaan, mitkä ohjaavat hänen toimintaansa työyhteisön esimiehenä. Valmennuksen myötä valmennettava saa luottamusta, rohkeutta, avoimuutta ja välineitä johtamistyöhönsä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä ja työyhteisössä.

Valmennuksen yksi tärkeimpiä työskentelytapoja on hevosten kanssa tehtävä vuorovaikutusvalmennus. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä mm. tunteista, joita suuntaa ulos päin tiedostamattaankin. Hevonen on reaaliaikainen peili jokaiselle, joka haluaa nähdä oman sisäisen maailmansa todenmukaiset seuraukset toisessa yksilössä.

Lue täältä lisää siitä miksi käytämme hevosia työhteisö- ja johtamisvalmennuksissamme.