Työnohjaus – Matka onnistumisen tilaan

“Jokaisella tulee olla tunne siitä että voi ja pystyy täysivaltaisesti vaikuttamaan omaan työhönsä sekä työympäristöönsä.”

Työnohjaus antaa hyvän mahdollisuuden tutkia ja tarkastella työhön liittyviä haasteita, omaa suhdetta ja asenteita ympäröivään maailmaan, sekä kiperiä ja vaiettujakin kysymyksiä. Sen myötä niin yksilö kuin ryhmäkin voi kohdata turvallisesti ja ohjatusti vuorovaikutuksensa erilaisia kohtia – niitä kipeitäkin.

Työnohjauksen ammattilainen auttaa ryhmässä jokaisen äänen kuuluville ja luo tilanteen turvalliseksi jokaiselle, mikä mahdollistaa tasa-vertaisen kohtaamisen ja kuuntelemisen.

Jokainen työnohjaus rakennetaan siihen osallistuvien henkilöiden tuomien asioiden ja reaaliaikaisesti muotoutuvien tilanteiden kautta. Parhaimmillaan henkilöt kokevat vahvoja voimaantumisen tunteita, jotka toistuvat myös työyhteisön arjessa. Kun yhteisön jäsenet tulevat tietoiseksi omasta sekä muiden osaamisesta, tarpeista ja toiveista, alkavat he luottaa sekä arvostaa toinen toistaan mikä alkaa luoda hyvinvointia ja sitä kautta työn tuloksia.

Näin työnohjaus toteutetaan

Työnohjaus toteutetaan joko yksilö- tai ryhmämuotoisena. Yhteen työnohjausprosessiin voi kuulua myös työyhteisön jäsenten henkilökohtaisia ohjaustuokioita tai eri kokoonpanoilla toteutettavia tuokioita.

Jokaisesta työnohjausprosessista muotoutuu aivan omanlaisensa kokonaisuus ja sen sisällöt tarkentuvat aina prosessin aikana. Prosessia ohjaa aina työnohjauksen ammattilainen.

Työnohjauksemme ovat aina joko osittain tai kokoaan toiminnallisia ja keskitymme löytämään ratkaisuja työyhteisössä vallitseviin haasteisiin ja kipukohtiin mm. kehittämällä jokaisen henkilökohtaisia tunne- ja tietoisuustaitoja sekä tiimin yhteisiä vuorovaikutus- ja kommunikointitapoja. Harjoitukset tehdään sekä yksilö- että ryhmäharjoituksina.

Ohjauksen tavoite on yksilöllinen ja syntyy ryhmästä sekä sen prosessista.

Työnohjauksen yhtenä menetelmänä voimme käyttää kohtaamisia hevosten kanssa. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä mm. tunteista, joita suuntaa ulos päin tiedostamattaankin. Hevonen on reaaliaikainen peili jokaiselle, joka haluaa nähdä oman sisäisen maailmansa todenmukaiset seuraukset toisessa yksilössä.