Kulttuurihyvinvointi Voimavaratilalla

Voimavaratila on hyvinvointitila, mutta sen lisäksi se on myös kulttuuritila. Tämä näkyy meillä monin eri tavoin: tilojamme elähdyttävät värikäs sisustus, eri taiteilijoiden taideteokset, monenkirjavat perinteiset huonekalut ynnä muu. Silmän sekä mieleniloa on kaikkialla, minne silmä osuu. Tämän lisäksi meidän tilamme sekä ympäristömme mahdollistavat taiteen ja käsitöiden monipuolisen tekemisen.

Hyvinvoivan tilan ja työyhteisön rakentamisessa on merkitystä, millaisissa fyysisissä tiloissa toimimme. Tilojen on tärkeää olla työhön soveltuvia, työn mahdollistavia ja turvallisia. Sen lisäksi myös tilojen ilme ja tuntu ovat oleellisia työviihtyvyyden, luovuuden virittämisen ja mielekkyyden näkökulmasta. Meillä Voimavaratilalla kulttuurilla ja taiteella onkin merkittävä sijansa.

Tämän arjen taiteen lisäksi tilallamme järjestetään taide- ja kulttuuritapahtumia etenkin kesäkaudella. Meidät on valittu myös yhdeksi kulttuurikohteeksi Etelä-Pohjanmaan Kulttuurikartalle. Taide ja kulttuuri ovat iso osa arkeamme, ja niillä on paljon asiakkaidemme, meillä asuvien nuorten sekä työyhteisömme hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääviä vaikutuksia. Tätä ilmiötä kutsumme nimellä kulttuurihyvinvointi.

Taide osana hyvinvointityön arkea

Kun taide tuodaan osaksi herkkää ja vuorovaikutuksellista kasvatus- ja kuntoutustyön arkea, saa se uudenlaisen roolin, jota ei voi aina ennalta määritellä tai arvata. Jokainen ihminen kokee, tuntee ja tulkitsee taiteen omalla tavallaan, ja tällä prosessilla nähdään meillä Voimavaratilalla olevan hyvin merkityksellinen tehtävänsä. Taiteen kokemisella ja tekemisellä tunnistetaan yleisesti olevan paljon erilaisia hyvinvointia tukevia ja parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää myös hyvinvointityön arjessa. ”Taiteella on paljon korjaavia elementtejä. Sen kautta voidaan esimerkiksi elvyttää, parantaa ja jopa korvata aiemmissa kehitysvaiheissa tulleita tunne-elämän vaurioita”, kuvailee Tiina kokemustaan taiteen terapeuttisista vaikutuksista lasten ja nuorten parissa.

Kokoustila Liiteri

Taide tilojen suunnittelussa

Vuosien mittaan Voimavaratila Toiskan tiloja on rakennettu pala kerrallaan ja harkiten. Tilojen suunnittelussa asiakkaiden ja hyvinvointityön tarpeet on otettu huomioon ensisijaisesti turvallisuuden ja käytännöllisyyden näkökulmasta. Esteettisyyden ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaikka nämä asiat ovatkin huomioitu. Meillä ajatellaankin, että taide kuuluu kaikille ja siksi se on tuotu osaksi arkea ja käytettäviä tiloja näin laajassa mittakaavassa.

Tilallamme voi nähdä mm. taiteilija Anneli Heikkisen värikylläistä taidetta monissa paikoissa ja monissa eri muodoissa. Erityinen taiteen tila on myös erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin vuokrattava Willa Salmela, joka on sisustettu taiteella Annelin itsensä toimesta. ”Annelin tänne tulo on ollut tosi iso tekijä. Nyt esteettisyys menee läpi kaikkien tilojen. Annelin taiteen avulla me olemme voineet luoda tiloihin kauneutta, josta halutaan pitää yhdessä huolta”, Tiina avaa Annelin taiteen merkitystä Voimavaratilalla.

Taiteilija Anneli Heikkinen

Kuvataide on Heikkisen elämäntyö ja voimanlähde. Hän on tehnyt taidetta työkseen yli 40 vuoden ajan. Jo pienestä pitäen Heikkinen on ollut kiinnostunut kaikesta visuaalisuudesta. Tämä kiinnostus johti naisen nopeasti taiteen polulle – polulle, jota hän tulisi kulkemaan suurella palolla koko loppuelämänsä.

Taide on ollut aina vahvasti läsnä Heikkisen elämässä. Hän asui ja esiintyi Pohjanmaalla 30 vuotta, toimien Kurikan yläasteen ja lukion kuvataideopettajana. Heikkinen on ollut mukana näyttelytoiminnassa aina 60-luvun lopulta saakka.