Luomutila

Kesäisin Toiskaa ympäröivällä luomutilalla laiduntaa lampaita ja highland -karjaa

Luomutila

Kesällä Koskenkorvan kyläläisiä ilahduttava auringonkukkapelto loistaa keltaisenaan ja Voimavaratila Toiskan ympäröivillä heinäpelloilla laiduntaa rauhallinen lauma lampaita ja highland -karjaa. Luomutilalla kasvatetaan hyvälaatuista kauraa, josta riittää omien eläinten tarpeiden jälkeen vielä hieman myyntiinkin asti. Koko tila peltoineen ja niittyineen on tärkeässä roolissa Voimavaratila Toiskan hyvinvointityössä.

Voimavaratila Toiska on Green Care -maatila. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.* Toiskassa Green Care tarkoittaa luonto-, eläin- ja maatila-avusteista toimintaa. Toiminnalla pyritään edistämään ihmisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua. Sama menetelmä toimii yhtä hyvin niin nuorten kanssa tehtävään työhön kuin työyhteisöjenkin voimaannuttamiseen. Toiminta perustuu kaiken elävän arvostavalle kohtaamiselle. Se ilmenee vuorovaikutussuhteena luontoon ja sen kaikkiin osa-alueisiin. Luonto otetaan mukaan yhdeksi menetelmäksi, kun toiminnassa pohditaan tavoitteita ja aletaan edetä niitä kohti.

*Green Care Finland ry