Joukkue harmoniaan

– Vuorovaikutteinen työyhteisövalmennus

4.0

Joukkue harmoniaan – Vuorovaikutteinen työyhteisövalmennus

Väitämme, että yksi suurimmista työn tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä on työyhteisöjen erilaatuiset kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteet, joista suurimpana on se ettemme ymmärrä toinen toistemme todellisuutta. Hyvässä toimivassa tiimissä on tilaa erilaisille persoonille ja näkemyksille, kunhan meillä on halu ymmärtää toinen toistamme ja annamme tilaa erilaiselle ajattelulle.

Innovaatiot, tehokkuus ja hyvä tulos syntyvät kun jokaisen työyhteisön jäsenen erityisosaaminen, persoonalliset piirteet, arvot, toiveet sekä motivaatio saatetaan näkyväksi ja huomioidaan osana yhteistä tekemistä. Usein työyhteisössä vallitseekin epätasapaino siinä miten eri henkilöt tulee huomioiduksi. Tämä aiheuttaa paljon erilaisia kitkoja, usein hiljaisia ja kyteviä, mutta myös äänekkäitä ja räjähtäviä.

Hyvinvoivan työyhteisön yksi tärkeimpiä ylläpitäviä voimia on avoin keskusteluyhteys, jossa jokainen uskaltaa tuoda esiin työhön liittyviä asioita: myös sen epäkohtia. Tämä on mahdollista ainoastaan kun ryhmässä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja sen jäsenet kunnioittavat toinen toistaan.

Valitettavan usein ristiriitoja syntyy, kun emme osaa nähdä toisen todellisuutta ja sitä miten paljon se voi omastamme erota. Luomme toisista ihmisistä sekä tietoisesti että tiedostamattamme jatkuvasti olettamuksia ja vuorovaikutukseemme vaikuttavat asenteemme, tunteemme sekä ajattelu- ja toimintatapamme voivat olla myös tiedostamattomia.

Saumaton yhteistoiminta edellyttää sitä, että ryhmän jokainen henkilö tulee ensin tietoiseksi omista toimintatavoistaan, asenteistaan ja tunteistaan – vasta sitten voimme ymmärtää millaisesta todellisuudesta toinen tähän meidän yhteiseen tilaamme tulee.

Innovaatiot, tehokkuus ja hyvä tulos syntyvät kun jokaisen työyhteisön jäsenen erityisosaaminen, persoonalliset piirteet, arvot, toiveet sekä motivaatio saatetaan näkyväksi ja huomioidaan osana yhteistä tekemistä. Usein työyhteisössä vallitseekin epätasapaino siinä miten eri henkilöt tulee huomioiduksi. Tämä aiheuttaa paljon erilaisia kitkoja, usein hiljaisia ja kyteviä, mutta myös äänekkäitä ja räjähtäviä.

Hyvinvoivan työyhteisön yksi tärkeimpiä ylläpitäviä voimia on avoin keskusteluyhteys, jossa jokainen uskaltaa tuoda esiin työhön liittyviä asioita: myös sen epäkohtia. Tämä on mahdollista ainoastaan kun ryhmässä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja sen jäsenet kunnioittavat toinen toistaan.

Valitettavan usein ristiriitoja syntyy, kun emme osaa nähdä toisen todellisuutta ja sitä miten paljon se voi omastamme erota. Luomme toisista ihmisistä sekä tietoisesti että tiedostamattamme jatkuvasti olettamuksia ja vuorovaikutukseemme vaikuttavat asenteemme, tunteemme sekä ajattelu- ja toimintatapamme voivat olla myös tiedostamattomia.

Saumaton yhteistoiminta edellyttää sitä, että ryhmän jokainen henkilö tulee ensin tietoiseksi omista toimintatavoistaan, asenteistaan ja tunteistaan – vasta sitten voimme ymmärtää millaisesta todellisuudesta toinen tähän meidän yhteiseen tilaamme tulee.

Toteutuksesta

Työyhteisövalmennus toteutetaan joko työyhteisön omissa tiloissa tai Voimavaratilalla yhdessä tai useammassa valmennuspäivässä. 

Valmennuksemme ovat aina osittain toiminnallisia ja keskitymme löytämään ratkaisuja työyhteisössä vallitseviin haasteisiin mm. kehittämällä jokaisen henkilökohtaisia tunne- ja tietoisuustaitoja sekä tiimin yhteisiä vuorovaikutus- ja kommunikointitapoja. Harjoitukset tehdään sekä yksilö- että ryhmäharjoituksina, ja Voimavaratilalla aiheita työstetään hevosten parissa.

Tavoitteena on, että tiimin jäsenet tulevat vähitellen tietoisiksi omista sekä muiden ryhmäläisten asenteista, sekä toiminta- ja ajattelutavoista, mitkä ohjaavat toimintaa. Valmennuksen myötä valmennettava saa voimaa, varmuutta ja välineitä työhönsä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä ja työyhteisössä.

Valmennuksen yksi tärkeimpiä työskentelytapoja on hevosten kanssa tehtävä vuorovaikutusvalmennus. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä mm. tunteista, joita suuntaa ulos päin tiedostamattaankin. Hevonen on reaaliaikainen peili jokaiselle, joka haluaa nähdä oman sisäisen maailmansa todenmukaiset seuraukset toisessa yksilössä.