Rakenna tulokselle tila

– Johtamis- ja esimiesvalmennus

3.0

Rakenna tulokselle tila – Johtamis- ja esimiesvalmennus

Kun puhumme tuloksesta, puhumme kokonaisvaltaisesti onnistuneesta suorituksesta, johon sekä yksilö että yhteisö ovat tyytyväisiä

Elämme juuri tällä hetkellä liike-elämässä voimakasta johtamiskulttuurin muutosta, jossa tiimien johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan aivan uudenlaisia ominaisuuksia ja taitojen yhdistelmiä työssään. Yhä enemmän kuulee puhuttavan empaattisesta, myötätuntoisesta ja valmentavasta johtamisesta. Työ itsessään muuttuu moninaisemmaksi ja erityistä asiantuntijuutta korostavaksi, mikä jälleen vaatii henkilöstöltä jatkuvaa muutosta, uudelleen muotoutumista ja itsensä kehittämistä. Jokaisen tulee itse yhä enemmän suunnitella ja johtaa omaa työtään sekä myös ammatillista kehittymistään, mikä taas tuo johtajan aivan uudenlaisten haasteiden eteen: Miten itseohjautuvuutta ja tiedonjanoa voidaan johtaa? Entä miten dynaaminen tiimi saadaan luomaan itse tavoitteensa ja kantamaan yhdessä vastuuta tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemisestä? Miten luoda avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa tuoda työn ja työyhteisön kannalta tärkeät, haastavatkin asiat esiin?

Nykyaikaisen johtajan tärkein tehtävä on rakentaa tiimilleen tila, joka mahdollistaa tuloksen tekemisen. Tilan rakentaminen on moniulotteinen fyysisistä ja henkisistä tekijöistä koostuva prosessi, jonka hyvin toimivat osat rakentavat lisää toimivaa, tuloksellista ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria ympärilleen. Toisin sanoen, kun riittävä määrä asioista on hyvällä pohjalla, alkaa hyvä elää itseään lisäävästi.

Näin toimivat myös ihmiset työtiimissä: kun he kokevat arvostusta, luottamusta, innostusta ja täyttymystä työssään, alkavat he myös tuottaa tätä ympärilleen. Siten syntyy myös tulos, joka on lopputulos onnistuneesta yhteisesti rakennetusta toiminnasta.

Nykyaikaisen johtajan tärkein tehtävä on rakentaa tiimilleen tila, joka mahdollistaa tuloksen tekemisen. Tilan rakentaminen on moniulotteinen fyysisistä ja henkisistä tekijöistä koostuva prosessi, jonka hyvin toimivat osat rakentavat lisää toimivaa, tuloksellista ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria ympärilleen. Toisin sanoen, kun riittävä määrä asioista on hyvällä pohjalla, alkaa hyvä elää itseään lisäävästi.

Näin toimivat myös ihmiset työtiimissä: kun he kokevat arvostusta, luottamusta, innostusta ja täyttymystä työssään, alkavat he myös tuottaa tätä ympärilleen. Siten syntyy myös tulos, joka on lopputulos onnistuneesta yhteisesti rakennetusta toiminnasta.

Tarkempaa toteutuksesta

Johtamis- ja esimiesvalmennus toteutetaan valmennettavan tilanteesta riippuen yhdessä tai useammassa valmennuspäivässä. Valmennuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti Voimavaratilan ympäristössä ja Toiskan tallissa.

Valmennuksen aikana valmennettava pääsee tutkimaan omia johtamisen taitojaan ja tapojaan yhdessä hevosen kanssa. Hänellä on mahdollisuus työstää erilaisia johtamisen taitojaan, itsetuntemustaan, tunne- ja tietoisuustaitojaan sekä kommunikointitaitojaan. Tavoitteena on, että valmennettava tulee tietoiseksi omista asenteistaan, toiminta- ja ajattelutavoistaan, mitkä ohjaavat hänen toimintaansa työyhteisön esimiehenä. Valmennuksen myötä valmennettava saa luottamusta, rohkeutta, avoimuutta ja välineitä johtamistyöhönsä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä ja työyhteisössä.

Valmennuksen yksi tärkeimpiä työskentelytapoja on hevosten kanssa tehtävä vuorovaikutusvalmennus. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä mm. tunteista, joita suuntaa ulos päin tiedostamattaankin. Hevonen on reaaliaikainen peili jokaiselle, joka haluaa nähdä oman sisäisen maailmansa todenmukaiset seuraukset toisessa yksilössä.

*Lue lisää siitä miksi käytämme hevosia työyhteisö- ja johtamisvalmennuksissamme.